nukabinimas

nukabìnimas sm. (1)nukabinti 1: Lempos nukabìnimas Kp. \ kabinimas; apkabinimas; atkabinimas; įkabinimas; nukabinimas; pakabinimas; prisikabinimas; sukabinimas; užkabinimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nukabinimas — nukabi̇̀nimas dkt. Reklãminio steñdo nukabi̇̀nimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkabinimas — apkabìnimas sm. (1) → apkabinti: 1. N. 2. SD198,199, N, LL113 Draugo apkabinimas rš. | refl.: Dar atsisveikinamasis žvilgsnis, dar apsikabinimas – ir jau esu vežime rš. kabinimas; apkabinimas; atkabinimas; įkabinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkabinimas — atkabìnimas sm. (1) → atkabinti 1: Plūgų prie traktoriaus prikabinimas ir atkabìnimas Kp. kabinimas; apkabinimas; atkabinimas; įkabinimas; nukabinimas; pakabinimas; prisikabinimas; sukabinimas; užkab …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabinimas — kabìnimas sm. (1) → kabinti: 1. Drabužių kabìnimas ant karties Rm. 2. Durų kabìnimas [kabliu] Pn. 3. sėmimas, ėmimas tąsaus daikto: Košės kabìnimas [šaukštu] Ėr. 4. lietimas, siekimas: Gauname kreivąją, kaip [dviejų besisukančių krumpliaračių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakabinimas — pakabìnimas sm. (1) 1. → pakabinti 1: Be pakabìnimo drapanų neišdžiovinsi Rm. 2. kilpelė, už kurios drabužį pakabina ant gembės, kabeklis, pakaba: Nutrūko pakabìnimas Ds. Prisiūtum geriau pakabìnimą, ne ką čia pakraščiais valkiojies: vis tavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisikabinimas — prisikabìnimas sm. (1) → prikabinti 3 (refl.): Čia jam priskabìnimas kaip žabalam in tvorą Vj. kabinimas; apkabinimas; atkabinimas; įkabinimas; nukabinimas; pakabinimas; prisikabinimas; sukabinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukabinimas — sukabìnimas sm. (1) → sukabinti 2: Silpnas buvo sukabìnimas (surišimas) lenciūgu, ir nutrūko Rm. Sukabinimas namų statyme SD2. kabinimas; apkabinimas; atkabinimas; įkabinimas; nukabinimas; pakabinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkabinimas — užkabìnimas sm. (1) 1. → užkabinti 2: Čia bus sunkus užkabìnimas [durų kablio] Rm. 2. refl. → užkabinti 8 (refl.): Ieškau kaip skęstantis jūroje kokio nors užsikabinimo rš. 3. kablio užlenktas galas, užlenkimas: Nulaužė klėties užkabìnimą Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkabinimas — įkabìnimas sm. (1) → įkabinti 2: Irklo įkabìnimas [į valtį] Prn. | refl.: Kad nėr pryšnagio, ne toks įsikabinimas arkliuo Šts. kabinimas; apkabinimas; atkabinimas; įkabinimas; nukabinimas; pakabinimas; prisikabinimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.